NLP.se © 2020 • Användarvilkor

Vad är NLP?

NLP är en beteende-psykologisk modell som bygger på studier av skickliga professionella kommunikatörer och deras sätt att skapa förändring genom sin kommunikation. 

Nyheter

NLP.se

Neuro-Lingvistisk Programmering

• Nyheter på NLP.se »

Information om nyheter och uppdateringar på NLP.se

• Forskning om NLP »

Nyheter om vad som händer på forskningsfronten inom NLP-området.

• Läsa och lära nytt »

Information om nya böcker, aktuella seminarier, föreläsningar och utbildningar.

Under en utbildning i NLP får man lära sig en mängd praktiska verktyg för effektiv kommunikation. Vad verktygen används till beror helt på den som går utbildningen. Några vanliga användningsområden är personlig utveckling, undervisning, coaching, ledarskap, prestationspsykologi, presentationsteknik, terapi, marknadsföring och försäljning.

Ursprungligen var NLP den benämning som skaparna av kunskapsområdet använde för att beskriva det de gjorde. De undersökte tre av 1900-talets största terapeuter för att skapa effektiva praktiskt användbara modeller för andra terapeuter. Deras sätt att modellera och överföra kunskapen från dessa terapeuter gav de så småningom namnet Neuro-Lingvistisk Programmering (NLP). Namnet syftar på processen att ta reda på hur ytterst skickliga människor använder sin hjärna (neurologi) och språket (lingvistik) för att skapa de resultat de skapar. ”Programmering” syftar alltså på modellskapandet och inlärningen av framgångsrika sätt att att använda sin hjärna (neurologi) och språket (lingvistik).

Idag används NLP både som benämningen på modelleringsprocessen och på de verktyg som man får lära sig under en utbildning i NLP. Genom att skilja på dessa begrepp så undviker man mycket förvirring. Här är några enkla definitioner:

En NLP-utbildning är en upplevelsebaserad utbildning som ger verktyg för att genom kommunikation kunna påverka, utveckla och förstå både sig själv och andra människor.

NLP-modellering är ett tillvägagångssätt för att kunna skapa en modell av och lära sig andra människors sätt att använda hjärnan och språket.

Vad är NLP egentligen?